Õpileping

Aine Õpikeskkonnad ja -võrgustikud raames soovin lähemalt teada saada järgnevate teemade kohta:

 1. Millised erinevad õpikeskkonnad ja –võrgustikud on olemas erivajadustega inimeste õpetamiseks või iseseisvaks õppimiseks?
 2. Kui ligipääsetavad mainitud õpikeskkonnad ja –võrgustikud on erinevate kasutajate jaoks on?
 3. Millisel määral rakendatakse sotsiaalmeediat töös erivajadustega õppijatega?

 

Antud aine raames on mu eesmärgid:

 1. Aine lõpuks on mul olemas ülevaade erinevatest erivajadustega õppijatele või nende õpetajatele suunatud õpikeskkondadest ja –võrgustikest. Võimalusel olen katsetanud vähemalt kolme neist, toonud välja nende plussid ja miinused ning reflekteerinud tulemusi ajaveebis.
 2. Olen loonud alternatiivkommunikatsiooni valdkonnaga seotud materjale koondava (õpi)keskkonna, kus soovijatel (lapsevanemad, õpetajad, spetsialistid jne) on võimalus iseseisvalt tutvuda neile meelepäraste teemadega.

 

Oma eesmärkide saavutamisel kasutan järgmisi strateegiaid:

 1. Osalen kõigis loengutes ning sooritan etteantud ülesanded. Korjan kokku huvipakkuvad märksõnad ja otsin nende kohta lisainformatsiooni.
 2. Ainest tervikpildi saamiseks jälgin teiste ajaveebi postitusi ning vajadusel kommenteerin neid.
 3. Kui vähegi võimalik pean kinni etteantud tähtaegadest selleks et saada maksimumi võimalusest teistega teemasid arutada. Samas teadvustan endale, et olen juba graafikust maas ning graafikusse tagasi saamisega läheb aega.
 4. Otsin iseseisvalt infot püstitatud eesmärkide kohta ning reflekteerin otsingu käiku ajaveebis.
 5. Õpikeskkondade ja – võrgustike ligipääsetavuse hindamisel panen paika kriteeriumid, mille põhjal neid hinnata.
 6. Alternatiivkommunikatsiooni puudutava materjali sisaldava keskkonna loomiseks katsetan WordPressi erinevaid funktsioone selleks et veenduda selle sobivuses. Vajadusel võtan kasutusele alternatiivse lahenduse.

Oma eesmärkide saavutamiseks kasutan järgnevaid vahendeid:

 1. Kaasõppijate ajaveebe ning nende postitusi ning kursuse erinevaid materjale selleks et saada teemast tervikpilti. Ajaveebide sisu haldamiseks kasutan Feedly programmi.
 2. Õppetegevusele ja teistele kõrvaltegevustele kuluva aja teadvustamiseks kasutan Toggl programmi. Aja kasutuse jälgimine loob võimalusi paremate õpiharjumuste kujundamisteks.
 3. Ajagraafikus püsimiseks võtsin kasutusele kaaskursuslase (Margit Ojamets) poolt ühes teises aines soovitatud Trello programmi, kuhu sisestasin erinevate õppeainetega seotud tähtajad.
 4. Õpikeskkondade ja –võrgustike ligipääsetavuse hindamiseks kasutan enda kui tegevusterapeudi erialaseid ja ainest Digitaalse ligipääsetavuse töötuba saadavaid teadmisi.
 5. Alternatiivkommunikatsiooni puudutava (õpi)keskkonna sisuga täitmisel kasutan varasemalt kuhjunud ja korrastamata salvestatud veebilinke.

 

Olen oma püstitatud eesmärgid saavutanud kui:

 1. Esitatud on kõik kodutööd ja aine on arvestatud.
 2. Olen reflekteerinud vähemalt kolme õpikeskkonda ja – võrgustikku tuues välja nende plussid ja miinused seoses erivajadustega õppijatega.
 3. Olen loonud alternatiivkommunikatsiooni valdkonnaga seotud materjale koondava (õpi)keskkonna, kus on ideaalis kõik või vähemalt kolmkümmend erinevaid veebilinke koondavat postitust.

 

Viide ülesandele (kas nii?)